de familie Lankhorst

een familiegeschiedenis

De familiegeschiedenis

 

 

 

Middeleeuws kasteel (Ammersoyen)

Zo zag ons land eruit in de tiende eeuw, bevolkt door Friezen, Franken en Saksen. Helaas kunnen we niet nagaan welke rol de familie Lankhorst speelde in deze tijd.De missionaris Liudger (met Bernlef), die de Saksen en Friezen komt bekeren in de achtste eeuw.Onze familiegeschiedenis begint, voor zo ver we terug kunnen gaan in het verleden, in de buurt van de stad Kampen in de zeventiende eeuw. Natuurlijk waren er voor die tijd ook al verwanten, maar waar ze woonden is ons niet bekend. Wellicht is onze familiegeschiedenis nog veel hechter verweven met Kampen dan we nu weten, maar het kan ook zijn dat de familie Lankhorst ergens anders vandaan komt. Heeft ons voorgeslacht te maken gehad met ridders en hun kastelen? Hebben ze wellicht geluisterd naar de preken van missionarissen als Bonifatius, Lebuïnus en Liudger? Last gehad van invallende Vikingen? Meegevochten tegen of met de Romeinen? We weten het niet. Zelfs niet, uit welk volk we oorspronkelijk afkomstig zijn. Hebben we Fries bloed? Of toch Saksisch, of Frankisch? Zoveel vragen! En toch is er voldoende waar we zekerder over kunnen zijn. Daarom richten we onze blik voorlopig op Kampen en haar omgeving. 

 

 


de geschiedenis van de familie Lankhorst uit Kampen